KVKK Hasta Gizlilik Bildirimi
KVKK Hasta Gizlilik Bildirimi

KVKK Hasta Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildiriminin Kapsamı Nedir?

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak (Dernek olarak anılacaktır), kişisel bilgileriniz ve gizlilik hakkınıza dair azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklandığı gibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve yükümlülüklerine uygun olarak işlenmesi amacıyla sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bu Gizlilik Bildirimi, Dernek’ın Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığını ve bizimle Kişisel Verilerini paylaşmanız halinde başkalarının Kişisel Verilerini de içerebilir. Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız, neden topladığımız ve kimlerle paylaşabileceğimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu Gizlilik Bildiriminde ayrıca Kişisel Verilerle ilgili haklarınız da açıklanmaktadır. Irksal veya etnik köken, siyasi görüşler, dini ya da felsefi inançlar ya da sendika üyeliğini ortaya koyan kişisel veriler ve bir gerçek kişinin benzersiz bir şekilde tanımlanması amacıyla genetik verilerin ya da biyometrik verilerin işlenmesi, sağlıkla ilgili veriler ya da genetik bilgi ya da gerçek bir kişinin cinsel yaşamı ya da cinsel yönelimi ile ilgili veriler ve mahkumiyetler, ceza kararları, para cezaları ve mahkeme ya da idari davalarda verilen diğer kararlar ile ilgili verileri içeren Hassas Kişisel Verileriniz gibi elektronik ortamda veya kağıt üzerinde saklanan Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere tüm Kişisel Verileriniz için geçerlidir.Sizinle İlgili Hangi Kişisel Verileri Toplayabiliriz?

Dernek, doğrudan sizden veya sözleşmeli olduğumuz bir üçüncü taraftan gelen Kişisel Verilerinizi toplar ve işler. Kişisel Veriler sizi tanımlayan veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek olan tüm bilgileri içerir.

Topladığımız Kişisel Verilerin türleri, Dernek ile olan ilişkinizin mahiyetine ve geçerli yasalara dayanır. Sizinle ilgili olarak işlediğimiz veriler, ya bizimle olan ilişkinizin bir parçası olarak doğrudan sizden topladığımız veriler veya bizimle olabilecek diğer etkileşimleriniz aracılığıyla topladığımız verileri içermektedir.

Sizinle ilgili olarak işlediğimiz bilgiler aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini içerebilir:

 • Çerezlerden toplanan veriler;

 • Yaş ve doğum tarihi;

 • Demografik veriler;

 • İnternet sitesi / mobil cihaz kullanımından toplanan veriler ve analitik veriler;

 • Kişisel iletişim bilgileri (adres, telefon, e- posta adresi);

 • Bizimle veya internet sitemiz veya hizmetlerimizle ilgili görüşleriniz;

 • Ürünü (internet sitesi) tanımlayan, üretilmiş, kullanım ve tanılama verileri ve/veya

 • Ürün (internet sitesi) hizmeti ve hata verileri.Kişisel Verilerinizi Aşağıdaki Amaçlarla İşleyebiliriz:

 • Ürün kalitesi ve şikayet yönetimi;

 • Programlarımızı ve hizmetlerimizi uygunluk amacıyla denetlemek;

 • Yasal işlemler ve resmi soruşturmalar (teminatlar, mahkeme celbi ve yasal mahkeme emirleri uyarınca);

 • Kişisel Verilerinizi işlemek için yasal yükümlülüklerimiz olduğunda.

 • Çalışmalarımızla ilgili bildirimler;

 • Ürünlerimiz (websitemiz) ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi;

 • İstatistiksel analiz;

 • İnternet sitesinin idaresi.

Sizi bilgilendirmemiz ve onayınızı almamız gereken herhangi bir ilave amaç durumunda, Kişisel Verilerinizi bu amaçlarla işlemeden önce rızanızı alacağız.Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklamaktayız?

Kişisel Verileriniz bizimle olan ilişkiniz süresince saklanacaktır. Sizinle ilgili olarak topladığımız Kişisel Verileri Kurumsal Kayıt Saklama Politikamıza uygun şekilde depolayacağız ve saklayacağız, sonrasında ise söz konusu veriler arşivlenecek veya silinecektir. Size karşı yükümlülüklerimizin devam etmesi ya da yerel yasaların gerektirmesi halinde, belirli bilgilerin daha uzun süreyle saklanabileceğini unutmayınız.Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Veriler işleniyorsa bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenmesinin amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını öğrenmek,

 • Kişisel Verilerin ülke içinde veya yurt dışında transfer edildiği üçüncü tarafların kim olduğunu bilme,

 • Eksik veya yanlış bir şekilde işlenmesi halinde Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme,

 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesi veya imha edilmesini talep etme,

 • (e) ve (f) fıkralarına göre yapılan işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme,

 • İşlenmiş Kişisel Verilerin otomatik sistemler tarafından özel analizi yoluyla ortaya çıkan ve aleyhinize olan bir sonuca itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğrandığı takdirde oluşan zararın telafisini talep etme.

Bu haklardan herhangi birinden faydalanmak için, lütfen “bizimle iletişime geçin” bölümündeki formu doldurarak iletişime geçiniz. Ayrıca, haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz hallerde, denetleme makamına (aşağıda “çözümler” başlığı altındaki ayrıntılara bakınız) bir şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Bu Gizlilik Bildiriminde Revizyon Yaparsak Ne Olur?

Muhtelif zamanlarda yasal yükümlülüklerimizdeki veya Kişisel Verilerinizi işleme yollarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla bu Gizlilik Bildiriminde değişiklikler yapabiliriz. Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili esasa ilişkin her türlü düzenleme size bildirilecek olup söz konusu düzenleme, size bildirildiği zaman geçerli hale gelecektir.Herhangi Bir Sorunuz Veya Endişeniz Varsa Bizimle Nasıl İletişime Geçersiniz?

Aşağıdakiler için altta verilen bilgileri kullanarak Dernek’ın Yerel Gizlilik Sorumlusuyla (YGS) iletişime geçiniz:

 • Soru sormak;

 • Bir endişeyi bildirmek veya şikayette bulunmak;

 • Bir programdan veya hizmetten çekilmek ve / veya

 • Yukarıda listelenen herhangi bir hakkınızı kullanmak.

Posta Adresi:

Nevbahar Mah. Ahmet Hikmet Sok. Yayla Apt. No:21 34096 Fındıkzade – İstanbulElinizde Hangi Çözüm Olanakları Var?

Gizliliğiniz ve veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bir sorunu doğrudan bizimle çözemezseniz ve şikayette bulunmak isterseniz, lütfen Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile iletişime geçiniz.